Visie op Mediation


Conflictsituaties zijn niet per definitie slecht of verkeerd en kunnen zelfs tot positieve veranderingen leiden. Zo kan een fikse ruzie een keer nodig zijn om voor uzelf en die ander duidelijk te maken wat u precies dwars zit en wat u wilt veranderen. Ook zijn er veel conflictsituaties te bedenken die een beroep doen op uw eigen creativiteit en inlevingsvermogen met betrekking tot de situatie en gevoelens van die ander. Zolang wij mensen op aarde rond­lopen, zullen er conflicten zijn. Wij zullen altijd verschillende achtergronden, gevoelens, belangen, opinies en verwachtingen hebben waardoor we steeds met verschillende inzichten worden geconfronteerd. Uit deze interactie met andere mensen kunnen we iets van die ander leren en nader tot elkaar groeien. Maar natuurlijk kan er ook een conflict of een probleem ontstaan die mensen van elkaar verwijdert en zelfs vijandig aan gaat voelen.

We kunnen ervoor kiezen om het probleem uit de weg te gaan en zo een conflict te vermijden. Maar dat is lang niet altijd een optie en vaak een oplossing van tijdelijke aard. Een andere mogelijkheid is dat iemand zijn standpunt en oplossing van het probleem aan een andere partij opdringt. Het risico hierbij is dat de meningsverschillen 'ondergronds' verder leven en in een later stadium tot een nog grotere escalatie gaan leiden.

Door te kiezen voor mediation kiest u voor een weg die recht doet aan uzelf én die ander. U kiest ervoor om samen met een onpartijdige bemiddelaar te zoeken naar een structurele oplossing die voor iedereen acceptabel is en goed voelt. Bovendien kan het proces van praten, luisteren en zoeken u ook het inzicht geven hoe u toekomstige conflictsituaties beter het hoofd kunt bieden. Het is immers vaak zo dat in een conflict de vertrouwde patronen, systemen en structuren verstoord kunnen raken. De tot dusver gebruikte oplossingen werken opeens niet meer en er ontstaat een gevoel van onbehagen en onmacht om op een redelijke manier met elkaar te communiceren. De mediator kan u het inzicht geven hoe deze spiraal van negativiteit doorbroken kan worden. Bemiddelen betekent níet boven de partijen gaan staan en u even vertellen hoe u het moet doen. Integendeel, als bemiddelaar ga ik juist uit van uw eigen mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Mijn rol is om u de handvaten aan te reiken waarmee u tot een gelijkwaardige en open communicatie kunt komen. Een communicatie waarin u sámen tot een oplossing kunt komen die voor alle partijen bevredigend is.

 

Claudia van Kalleveen:

“Bemiddelen is een vak, betrokkenheid zit in je.
Een beroep met een hart voor mensen
dat hoort bij mij!”

 

Ik ben ervan overtuigd dat een vastgelopen conflictsituatie, waarin mensen zichzelf en die ander verliezen, een enorme impact kan hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De hulp van een mediator is in die zin allereerst gericht op het welzijn van de cliënten. Door de verstoorde relaties in rustiger vaarwater te brengen ontstaat er lucht en ruimte, voor uzelf en die ander. Juist in de heftigheid van gevoelens die kunnen loskomen - zoals woede, verwijt, teleurstelling of onzekerheid - wordt de lucht letterlijk geklaard en kunnen we bijvoorbeeld constateren dat er veel onmacht zit in plaats van onwil. Het kan zelfs zo zijn dat het conflict u uiteindelijk niet alleen dichter bij uzelf brengt, maar ook bij die ander. Een conflict kan weliswaar erg negatief ervaren worden, maar draagt altijd de mogelijkheid in zich om tot een positieve verandering te komen. Openheid, respect en ruimte zijn wat mij betreft de belangrijkste ingrediënten om toe te groeien naar een situatie en oplossing die voor ieders welzijn beter is. De bemiddeling is erop gericht om de blokkades die in de weg staan op te heffen en gefaseerd naar een eindresultaat toe te werken. Een goed eindresultaat kan er zeker komen, zo heb ik in mijn werk al vaak mogen ondervinden. En het is bijzonder om te zien hoe groot de opluchting voor mensen kan zijn omdat het conflict in harmonie eindigt. Dat is het mooie aan mijn vak, daar doe ik het voor. Maar als bemiddelaar kan ik dat niet alleen bereiken, ik heb uw bereidheid en inzet nodig. Het gaat om de gezamenlijke inspanning om dit resultaat te bereiken.

Zowel van een zakelijk als emotioneel perspectief durf ik gerust te stellen dat mediation een win-win situatie oplevert voor alle partijen. Niet één partij wint, maar alle partijen winnen. Niet de rechter beslist maar de partijen beslissen zelf! U bespaart tijd en geld. Bovendien bespaart u zichzelf de energie van een vaak onnodig lang voortslepend conflict. Die energie kunt u wel beter gebruiken!

 

'Het is makkelijk genoeg
om kwaad te worden.
Maar kwaad zijn op de
juiste persoon,
in de juiste mate,
op de juiste tijd,
om de juiste reden
en op de juiste manier,
.dat is niet makkelijk'

Aristoteles

 

 NAVIGATIE

English Summary English Summary


Regio e.o. Arnhem Amersfoort Amsterdam Den Haag Apeldoorn Bemmel Barneveld Bennekom Beuningen Den Bosch 's-Hertogenbosch Dieren Doetinchem Doorwerth Druten
Duiven Ede Elst Gelderland Heelsum Heteren Huissen Oosterbeek Noordwijk Renkum Rheden Rhenen Tiel Utrecht Velp Wageningen Veenendaal Zevenaar Zutphen etc.