Tarieven


Als psychologe, personal coach, relatietherapeute en mediator, heb ik een uiteraard een inspanningsverplichting t.o.v. van mijn cliënten en opdrachtgevers om naar een zo goed mogelijk resultaat toe te werken. Maar garanties kunnen door mij nooit worden gegeven en zijn mede afhankelijk van factoren waar ik als deskundige geen invloed op heb. Dat betekent dat de kosten gebaseerd zijn op de inspanning, de behandeling of bemiddeling; het honorarium is niet gekoppeld aan het resultaat.
De tarieven die ik hanteer liggen een stuk lager dan gemiddeld. Daar heb ik persoonlijke redenen voor. Mijn werk is mijn passie, maar het is wel het werk waar ik mijn brood mee verdien, dus ontvangt u rekeningen van mij. Het is echter niet zo dat ik ernaar streef om middels mijn werk 'snel rijk te worden'. In mijn ogen zijn de standaardtarieven bovendien zo pittig dat het niet in het bereik ligt van een grote groep mensen. Ik wil dat mijn werk betaalbaar is voor mensen die een moeilijke tijd doormaken. Ik hou teveel van mijn werk om de financiële drempel voor u te hoog te leggen. En ik geloof zo in mijn werk dat ik graag wil dat iedereen, ook de mensen die het minder breed hebben, een beroep op mij kan doen. Dáárom hanteer ik mijn eigen tarieven.

Vanzelfsprekend worden er van tevoren betalingsafspraken gemaakt, ook met betrekking tot eventuele bijkomende kosten.

 • Individuele Therapie/Personal Coaching/Counseling:
  Uurtarief: € 65,- exclusief 19% BTW (€ 77,35 inclusief 19% BTW)*
  Een sessie duurt minimaal 1 uur en maximaal 2 uur.
  Aantal en de frequentie van de sessies in overleg met cliënt. Indien gewenst kan er ook na verloop van tijd een evaluatiegesprek(en) plaatsvinden.  Ook is het mogelijk om een enkel consult aan te vragen.
 • Relatietherapie/ Relatiebemiddeling/ Relatiecoaching/ Relatie CheckUp:
  Uurtarief voor bijeenkomsten met de twee partners: € 85,- exclusief 19% BTW
  (€ 101,15 inclusief 19% BTW)*
  Uurtarief individuele sessie t.b.v. relatietherapie: € 65,- exclusief 19% BTW (€ 77,35 incl. 19% BTW)*. Van tevoren is moeilijk te bepalen hoeveel sessies er nodig zijn.
  Indicatie: minimaal 3 en maximaal iets van 8 sessies (een sessie duurt minimaal 1 uur en maximaal 2½ uur). Indien gewenst kan er ook na verloop van tijd een evaluatiegesprek(en) plaatsvinden.   
 • Mediation, (echt)Scheidings- en Omgangsbemiddeling, privé & zakelijk:
  Mediation is een specifieke vorm van conflictbemiddeling bij uiteenlopende conflictsituaties en kan als een officiële alternatieve juridische procedure worden beschouwd. Midi-Action begeleidt bij uiteenlopende conflictsituaties. Bij Midi-Action komt het honorarium voor de mediator voor particulieren per 1 juli 2009 neer op € 98,- per uur exclusief 19% BTW (inclusief 19% BTW komt het uurtarief neer op € 116,62)* en voor bedrijven en instellingen op € 125,- per uur exclusief 19% BTW (€ 148,75 inclusief 19% BTW)*. Zie artikel op pagina "Midi-Action in de Media” (navigatiebalk), artikeltje uit de Telegraaf van de Consumentenbond over Mediation en uurtarief van de mediator.

De kosten worden doorgaans bij helften (50%-50%) door partijen gedeeld. Dit is ook afhankelijk van het aantal deelnemende partijen. Uiteraard kunnen partijen hierover andere afspraken met elkaar maken. Ook kan het zijn dat iemand anders (of een bedrijf of instelling) de kosten van de Mediation op zich neemt. Bijvoorbeeld de werkgever in geval bij van een arbeidsconflict.

Een mediationbijeenkomst duurt minimaal 1 uur en maximaal 3 uur (in overleg). Het aantal benodigde bijeenkomsten is van tevoren moeilijk aan te geven, dit ligt aan de complexiteit van de conflictsituatie. Indicatie: minimaal 2 en maximaal iets van 5 bijeenkomsten. Het kan ook zijn dat 2 of 3 bijeenkomsten voldoende zijn, dat is per situatie verschillend. Dit is afhankelijk van bepaalde factoren zoals inzet, motivatie, inspanning (commitment) van partijen, in hoeverre partijen “on speaking terms” zijn en creativiteit in het vinden van de beste mogelijke oplossingen. Voornamelijk doel: gezamenlijk op zoek naar de best mogelijke oplossingen en afspraken waar partijen zich in kunnen vinden en achter kunnen gaan staan.

Bij een echtscheiding worden bepaalde kosten rechtstreeks aan de cliënten in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor de rekening van de desbetreffende cliënt(en). Zoals griffierecht (is een heffing die door partijen betaald moet worden voor een procedure) van de Rechtbank en de werkzaamheden van de advocaat zoals geven van advies, en de verdere juridische afhandeling van de echtscheiding. Zoals n.a.v. concept vaststellingsovereenkomst, c.q. echtscheidingsconvenant uitwerken, het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank e.a. Deze eventuele werkzaamheden moeten partijen zelf met desbetreffende advocaat overleggen en afspraken). Midi-Action heeft voor haar cliënten een korting bedongen bij een aantal onafhankelijke adviseurs op het gebied van alimentatieberekeningen (draagkrachtberekeningen voor partner en/of kinderalimentatie). Voor tarieven van een alimentatieberekening verwijs ik u naar een andere pagina op deze website, pagina met de titel "Echtscheidingsbemiddeling" (zie navigatiebalk). Indien gewenst kunnen cliënten een afspraak maken met een onafhankelijke specialist op het gebied van financiële afwikkelingen bij echtscheiding, zoals hypotheek en fiscale vraagstukken. Deze adviseur komt indien gewenst op afspraak bij u thuis, eerste consult is geheel vrijblijvend.

Eventuele bijkomende kosten voor cliënten zijn bijvoorbeeld reiskosten zijn. Wanneer besloten wordt de Mediation (of andere bijeenkomst) niet op het kantoor in Oosterbeek te laten plaatsvinden, betalen de cliënten volgens afspraak de evt. kosten van een vervangende accommodatie en de reiskosten (€ 0,50 per km exclusief 19% BTW). Andere bijkomende kosten kunnen zijn telefoonkosten, verslaglegging en/of het inschakelen van externe deskundige(n).

* Avond-/Weekendtoeslag: De tijd van de sessie c.q. bijeenkomst die buiten kantooruren (maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 17.00 uur) valt, wordt met 20% van het desbetreffende uurtarief verhoogd.
Kennismakingsgesprek/oriëntatiegesprek (intake):  Het eerste gesprekis gratis en vrijblijvend, mits dit gesprek niet langer dan een half uur duurt. Dit half uur (eenmalige kennismakingskorting, van een half uur) is in eerste instantie bedoeld om met elkaar kennis te maken, voor het geven van een korte situatieschets, stellen van vragen en om te kijken of het klikt. Mocht het gesprek langer dan 30 minuten duren, dan wordt de resterende tijd in rekening gebracht. Het kennismakingsgesprek vindt in principe alleen plaats tijdens de gebruikelijke kantooruren (van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 17.00 uur). Mocht u liever buiten kantoortijd een afspraak willen, dan is dat eventueel mogelijk. In dat geval komt de kennismakingskorting te vervallen en is het consult geheel voor uw eigen rekening*.

Midi-Action hanteert geen wachttijden. Afspraak op korte termijn is mogelijk. Meestal is een afspraak binnen een paar dagen (een week) mogelijk, anders binnen twee en hooguit drie weken.  Dit is uiteraard ook afhankelijk van uw mogelijkheden (agenda).

Voor het maken van een afspraak s.v.p. bellen of mailen tijdens kantooruren. Mocht Claudia niet in de gelegenheid zijn uw telefoontje te beantwoorden, laat dan s.v.p. uw naam, boodschap en telefoonnummer achter op de voicemail. Claudia belt u dan z.s.m. terug. In het weekend is de praktijk alleen voor noodsituaties telefonisch bereikbaar op: 06-526 629 66. Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, kunt u uiteraard te allen tijde een e-mail sturen naar: info@midi-action.nl De e-mailberichten worden veelal op dezelfde dag beantwoord.

Een telefonisch consult of consult per e-mail (E-consult / E-Coaching) is eventueel mogelijk middels vooruitbetaling. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verneem ik dit graag van u.

Wijze van betaling: De praktijk beschikt niet over een pinautomaat. In overleg kunt u na afloop contant afrekenen. U kunt er ook voor kiezen de factuur per post te ontvangen. In dat geval krijgt u de factuur binnen enkele dagen toegestuurd met het uitdrukkelijk verzoek de factuur uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum te voldoen. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat overboeking van de betaling via de bank een paar dagen kan duren. Bij niet tijdige betaling, wordt administratiekosten in rekening gebracht plus de eventuele incassokosten en de wettelijke rente. Betaal op tijd en voorkom extra kosten!

Annuleren of niet verschijnen op een afspraak: Bent u verhinderd voor een afspraak, laat dit dan z.s.m. weten! Mocht Claudia niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, spreek dan uw naam, boodschap en telefoonnummer in op de voicemail. Indien u de afspraak (dat geldt ook voor een kennismakingsgesprek!) niet uiterlijk 24 uur van tevoren heeft geannuleerd, wordt één uur (bij kennismakingsgesprek een half uur) van het desbetreffende uurtarief (*) in rekening gebracht.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben,
dan verneem ik dat graag!

 

 NAVIGATIE

English Summary English Summary


Regio e.o. Arnhem Amersfoort Amsterdam Den Haag Apeldoorn Bemmel Barneveld Bennekom Beuningen Den Bosch 's-Hertogenbosch Dieren Doetinchem Doorwerth Druten
Duiven Ede Elst Gelderland Heelsum Heteren Huissen Oosterbeek Noordwijk Renkum Rheden Rhenen Tiel Utrecht Velp Wageningen Veenendaal Zevenaar Zutphen etc.