Echtscheidingsbemiddeling


Scheiden is voor partners en hun eventuele kinderen een enorm pijnlijk proces. Een bemiddelaar kan worden ingeschakeld om scheiding te voorkómen en te bekijken of en hoe partners op een goede manier met elkaar verder kunnen. Waarneer de beslissing om uit elkaar te gaan eenmaal is genomen, is er vaak een moeilijke periode aan vooraf gegaan. De communicatie kan dusdanig verstoord zijn geraakt dat een bemiddelaar nodig is om de situatie van het gezin in goede banen te leiden. Ook op zo'n moment kan de echtscheidingsbemiddelaar in overleg bekijken of een scheiding ook daadwerkelijk de beste oplossing is. Het gezin verkeert in een crisissituatie en vraagt om een nieuwe organisatie en heroriëntatie. Naast financiële en juridische zaken, spelen vooral emotionele factoren een grote rol in een scheidingsproces. Des te meer als er kinderen bij betrokken zijn. Het partnerschap loopt ten einde, maar het ouderschap en de gemeenschappelijke verantwoording voor de kinderen blijft bestaan. Het is van groot belang voor de kinderen dat ouders goed met elkaar blijven communiceren. Ouders moeten zich bewust zijn van het feit dat zij een voorbeeldfunctie hebben in het op een volwassen manier omgaan met problemen. De mediator treedt tijdens het bemiddelingsproces ook op voor de vaak afwezige partij, het kind.

Het mediation-proces is erop gericht om tot overeenstemming te komen en afspraken te maken. Deze afspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op de zorg voor de kinderen, een omgangsregeling, verdeling van bezittingen en eventuele schulden, alimentatie, huis, pensioenzaken e.d. De door de partijen aangewezen advocaat* zorgt tijdens het proces voor juridisch advies en de laatste juridische afhandeling van de echtscheiding (zoals indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de desbetreffende rechtbank, de inschrijving van de scheidingsbeschikking in het register van de burgerlijke stand). Aan het einde van deze formele procedure ontvangen de cliënten van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond een schriftelijke bevestiging dat het huwelijk officieel op een bepaalde datum ontbonden is.

* Als mediator heeft Claudia van Kalleveen een fijn samenwerkingsverband met een advocaat uit Arnhem en een advocatenkantoor in regio Nijmegen. Daarnaast heeft Claudia ook contacten en samenwerkingsverbanden met andere advocaten en advocatenkantoren en financieel adviseurs in o.a. Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Duiven, Ede, Elst, Noord Brabant, Oosterbeek, Tiel, Utrecht, Veenendaal, Wageningen, Wijchen, Zevenaar, Zutphen etc. Kortom niet alleen in provincie Gelderland maar ook door heel Nederland! Uiteraard staat het cliënten vrij om een andere advocaat aan te wijzen die het juridische gedeelte van de echtscheiding voor cliënten afhandelt.

Claudia heeft een breed netwerk in "Mediationland" en kan haar cliënten doorverwijzen naar verschillende onafhankelijke adviseurs. Midi-Action heeft voor haar cliënten een korting bedongen bij een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van alimentatieberekeningen (kinder- en/of partneralimentatie). De meest uitgebreide berekening volgens tremanormeringen (de normen die ook door de rechtbanken worden gehanteerd) komt na de reductie neer op € 200,- inclusief BTW. Een standaardberekening komt neer op € 100,- inclusief BTW. De berekening(en) kunnen binnen 1-2 weken inclusief uitgebreide informatie zowel per e-mail als per gewone post naar cliënten worden toegezonden. Indien gewenst is het eventueel mogelijk om een afspraak te maken met een onafhankelijke deskundige op het gebied van financiële afwikkelingen bij echtscheiding. Deze adviseur komt op afspraak bij cliënten thuis (uiteraard kunt u ook op het kantoor van de adviseur afspreken) en geeft advies op financiële vraagstukken bij echtscheiding o.a. op het gebied van hypotheek, alimentatie en belastingzaken. Van laatst genoemde adviseur is het eerste consult meestal gratis, dit ligt aan de reisafstand.

Gemiddeld neemt een echtscheidingsprocedure 2 tot 3 maanden in beslag en zijn er minimaal 2 tot maximaal iets van 6 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur met de mediator nodig. Kan ook zijn dat 3 mediationbijeenkomsten voldoende kunnen zijn, dit is per situatie afhankelijk van bepaalde factoren. De duur en de aantal bijeenkomsten ligt voornamelijk aan de complexiteit van de situatie waar partijen zich in bevinden. Het is indien gewenst mogelijk om na de scheiding op een later tijdstip samen met uw ex-partner een evaluatiegesprek te hebben met de mediator. Er kan dan gekeken worden of de afspraken kunnen worden nagekomen zoals een eventuele omgangsregeling voor kind of kinderen. Misschien is na verloop van tijd de situatie dusdanig veranderd, dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. In het eerste jaar van de scheiding worden evaluatiegesprekken sterk aanbevolen.

Advies voor ouders

  • Hou kinderen zoveel mogelijk buiten conflictsituaties en praat niet negatief over de andere ouder. Uw kind mag niet het gevoel krijgen dat het partij moet kiezen.
  • Kinderen zijn, hoe klein ook, gevoelig voor spanningen en voelen aan dat er iets aan de hand is. Als uw kind zich hierover uit, dan is het beter om dat gevoel te bevestigen, maar op een manier dat het kind niet in de war kan raken.
  • Mocht één van de ouders vertrekken om ergens anders te gaan wonen, maak dan duidelijk dat dit niets met uw kind te maken heeft en houd zo goed mogelijk contact.
  • Handel de scheiding zodanig af dat er een conflictarme gezinsomgeving kan ontstaan. Dit is van wezenlijk belang, niet alleen voor u, maar ook voor uw kinderen. Aarzel daarom niet om zonodig professionele hulp in te schakelen.
  • Probeer tijdens en na de echtscheidingsperiode in goed overleg voor de kinderen te zorgen.
  • De manier waarop u als ouders met uw relatieprobleem omgaat, zal voor uw kind als voorbeeld dienen.
  • Zie ook pagina “Kinderen & Scheiding” op deze site.

 

 NAVIGATIE

English Summary English Summary


Regio e.o. Arnhem Amersfoort Amsterdam Den Haag Apeldoorn Bemmel Barneveld Bennekom Beuningen Den Bosch 's-Hertogenbosch Dieren Doetinchem Doorwerth Druten
Duiven Ede Elst Gelderland Heelsum Heteren Huissen Oosterbeek Noordwijk Renkum Rheden Rhenen Tiel Utrecht Velp Wageningen Veenendaal Zevenaar Zutphen etc.