Het Nederlands Mediation Instituut


Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is een stichting die sinds 1995 het beheer heeft over het landelijke bestand van geregistreerde mediators en sinds 2003 de NMI gecertificeerde Mediators®. NMI-Mediators hebben de basisopleiding met goed gevolg afgerond. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de NMI geregistreerde mediator en de NMI gecertificeerde Mediator®. Een gecertificeerde mediator is een geregistreerde NMI-mediator die tevens een uniek persoonscertificaat heeft behaald. Deze mediator heeft hiermee specifieke kwaliteitseisen op het gebied van kennis, praktijk en werkervaring aangetoond. Om dit certificaat te behouden (is 3 jaar geldig), moet deze mediator actief en gericht bezig blijven op het gebied van mediation en zijn/haar vakkennis, praktijk- & werkervaring up to date houden. Aan NMI gecertificeerde mediators worden dus veel hogere eisen gesteld qua studie (jaarlijkse bijscholing & ervaring) dan enkel en alleen een NMI geregistreerde mediator. De gecertificeerde mediators moeten een minimaal aantal mediations hebben gerealiseerd (werkervaring) en dat is voor geregistreerde mediators niet verreist. De gecertificeerde mediators moeten het dubbele aantal PE-punten behalen dan de geregistreerde mediators. PE staat voor Permanente Educatie, een systeem van jaarlijkse bijscholing waarmee het NMI de kwaliteit en professionaliteit van de NMI Mediators waarborgt. De PE bestaat o.a. uit het volgen van trainingen, cursussen, workshops, rollenspelen (met acteurs), het bijwonen van congressen, seminars, masterclasses (binnen en buitenland), intervisie, supervisie, co-mediations, duo-mediations, bijeenkomsten met collega's (regionaal en landelijk), geven van lezingen, doceren, onderzoek, artikelen schrijven over het vakgebied (publiceren) en andere bijdragen aan vakontwikkeling. De certificering wordt in opdracht van het NMI verzorgd door een internationale en onafhankelijke organisatie DNV, Det Norske Veritas.

Na 6 jaar NMI gecertificeerd mediatorschap, heb ik de balans hierover opgemaakt. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat verdere hercertificering voor mijn praktijk niet meer noodzakelijk is. De certificering is ontstaan voor het project van de overheid “Mediation naast rechtspraak” en de gesubsidieerde mediations. Mediators die voor doorverwijzingen via de rechter en en/of de juridische loketten in aanmerking willen komen, hebben zo’n certificaat nodig. Ik heb besloten deze zaken niet te willen doen. Ik wil mij richten op mediations die niet bij de rechter zijn beland. Ik wil mij meer richten op de zaken die nog niet zo ver zijn geëscaleerd. Ik ben van mening dat in de meeste conflictsituaties de mensen zelf de beslissing kunnen nemen over wat ze wel en wat ze niet willen. En Mediation leent zich bij uitstek voor om in een eerder stadium van het conflict tot een gezamenlijk overeenkomst te komen. Hiermee wordt juist voorkomen dat een derde de beslissing moet nemen waarbij de partijen achteraf geen vrede mee hebben.

De NMI-mediator en desbetreffende partijen moeten zich strikt aan de NMI mediationovereenkomst en de daarbij horende en toegepaste verklaarde NMI Reglement houden. Voor de NMI-mediators gelden specifieke Gedragregels.

Nederlands Mediation Instituut
Postbus 21499
3001 AL ROTTERDAM


Telefoon: (010) 201 23 44


Bezoekadres:
Westblaak 150
3012 KM  ROTTERDAM

 

Midi-Action is ook aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

Logo NMv

 

Voor verdere informatie neem contact op via: info@midi-action.nl

 

 

 NAVIGATIE

English Summary English Summary


Regio e.o. Arnhem Amersfoort Amsterdam Den Haag Apeldoorn Bemmel Barneveld Bennekom Beuningen Den Bosch 's-Hertogenbosch Dieren Doetinchem Doorwerth Druten
Duiven Ede Elst Gelderland Heelsum Heteren Huissen Oosterbeek Noordwijk Renkum Rheden Rhenen Tiel Utrecht Velp Wageningen Veenendaal Zevenaar Zutphen etc.