Meer over Midi-Action


Midi-Action is de naam die ik - Claudia van Kalleveen - aan mijn praktijk heb meegegeven (zie uitleg onderaan). Ik wil graag iets meer over mijn werk vertellen.

Ik ben werkzaam als vrijgevestigd psycholoog én als mediator. Voor mij is duidelijk dat deze werkgebieden elkaar overlappen en elkaar aanvullen. Als mediator maak ik gebruik van mijn psychologie-achtergrond, maar ook het omgekeerde is het geval. De kennis en ervaring zit namelijk in één en dezelfde persoon. Afhankelijk van de cliënt, de probleemsituatie en de hulpvraag zal het zwaartepunt van de behandeling of bemiddeling bij het ene of andere vakgebied liggen.

Ter verduidelijking van mijn (dubbele) werkgebied wil ik wat nader ingaan op het begrip conflict. Mediation staat voor conflictbemiddeling. Dit zou de suggestie kunnen wekken dat ik me alleen richt op conflicten op bijvoorbeeld de werkvloer of bij een echtscheiding. Dat vormt weliswaar een belangrijk onderdeel van mijn werk, maar conflictbemiddeling is veel breder. Ik wordt bijvoorbeeld ook als bemiddelaar ingezet bij conflicten in woonsituaties, bij een echtelijke ruzie (om scheiding te voorkomen), een burenruzie of een enorm dilemma waar twee mensen niet uitkomen. In mijn werk als bemiddelaar richt ik me voornamelijk op de conflictsituatie zelf. Maar iedere conflictsituatie heeft te maken met mensen, de interactie tussen mensen, niet uitgesproken gevoelens, onbegrip, frustratie enz. Het voordeel van mijn werk als vrijgevestigd psycholoog is dat het mij in mijn werk als conflictbemiddelaar extra bagage geeft om 'de zenuw bloot te leggen', alert te zijn op signalen en emoties die aan het conflict ten grondslag liggen. Conflicten kunnen ontstaan, overal waar mensen elkaar ontmoeten. Maar u kunt ook als individu in conflict komen met uzelf. U moet een belangrijke beslissing nemen, maar de ene stem geeft u iets anders in dan de andere stem en dan is er ook nog eens de omgeving die van alles vindt. Een dergelijk persoonlijk conflict heeft zeker raakvlakken met mijn werk als mediator, maar toch zal ik in deze situatie voornamelijk als psycholoog opereren, omdat een innerlijk conflict voortkomt uit bijvoorbeeld onzekerheid of verwarring of andere (verborgen) emoties.

Om iets te kunnen vertellen over beide werkgebieden, heb ik op de site de volgende indeling gemaakt. Bij individuele therapie kunt u iets lezen over mijn werk als psycholoog. In de hoofdstukken over mediation kunt u lezen wat mijn werk als mediator inhoudt, hoe de formele procedure verloopt enz. Daarnaast schenk ik in aparte hoofdstukken extra aandacht aan relatietherapie, relatie CheckUp, (echt)-scheidingsbemiddeling, kinderen en echtscheiding (ouderschapsplan), en arbeidsconflicten, omdat dit twee terreinen zijn waarop relatief vaak professionele hulp wordt ingeschakeld. U kunt in het hoofdstuk "letterlijk ziek" van alles lezen over psychosomatische klachten, klachten die veelvuldig voorkomen, vaak niet als zodanig worden herkend, erg veel onnodig leed veroorzaken en daarom wat mij betreft extra aandacht verdienen. En wilt u iets meer over mij te weten komen, dan kan dat in "kennismaken met Claudia" en in het hoofdstuk "waarom kiezen voor Midi-Action".


Uitleg van de naam Midi-Action:

Midi staat voor een middelpunt. U bent midden in een situatie beland die niet goed voelt en waar u zo snel en zo goed mogelijk uit wilt komen. Natuurlijk doet u dat het liefst op eigen kracht en samen met uw omgeving. Maar het lukt niet altijd om zelf de vinger op de zere plek te leggen en van daaruit verder te gaan. U staat er immers zelf middenin. Op zo'n moment kan deskundige hulp u op het juiste spoor zetten. Gedurende het hele proces blijft u als cliënt het middelpunt en werkt de psycholoog/mediator vanuit een professionele onpartijdige basishouding. Midi staat voor het in balans brengen van een verstoorde verhouding, de verhouding met uzelf of met uw omgeving. Kortom een compromis in harmonie!

Action staat voor actie en beweging. Er is beweging nodig om uit de impasse te geraken en een nieuwe situatie te creëren. Op het moment dat u actie onderneemt door professionele hulp in te schakelen, is er al sprake van beweging. U onderkent dat u vast zit en u zet zelf de eerste stap om daar verandering in aan te brengen. U bent bereid om samen met de psycholoog/mediator naar een oplossing te zoeken. Die motivatie is een voorwaarde, een vertrekpunt van waaruit verdere beweging in gang kan worden gezet. Gedurende het proces gaat u zelf actief en creatief aan de slag om dat punt te bereiken waarop u weer op eigen kracht verder kunt. Geleidelijk aan wordt de cirkel waar u in zit doorbroken en komt er nieuwe energie vrij. Energie die u in staat stelt om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en uw probleem te kijken en er op een evenwichtige manier mee om te gaan.

 

 NAVIGATIE

English Summary English Summary


Regio e.o. Arnhem Amersfoort Amsterdam Den Haag Apeldoorn Bemmel Barneveld Bennekom Beuningen Den Bosch 's-Hertogenbosch Dieren Doetinchem Doorwerth Druten
Duiven Ede Elst Gelderland Heelsum Heteren Huissen Oosterbeek Noordwijk Renkum Rheden Rhenen Tiel Utrecht Velp Wageningen Veenendaal Zevenaar Zutphen etc.